Welzijn en Studiesucces

Wil je slagen in de maatschappij, dan zijn cognitieve- èn sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk. Zit je lekker in je vel dan leer je beter, gaat het leren goed dan voel je je beter. Deze blog is de start van een reeks blogs over welzijn en studiesucces.

Introductie van het thema welzijn en studiesucces

Een opleiding of school associëren we in eerste instantie met leren en studiesucces. Dan gaat het om basisvaardigheden als rekenen, taal, of om kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van een beroep. Leerprestaties en studiesucces staan meestal centraal. Cognitieve vaardigheden zijn natuurlijk belangrijk. Om te slagen in de maatschappij is daarnaast de sociaal-emotionele ontwikkeling van groot belang. Ook de meeste ouders vinden het veel belangrijker dat hun kinderen goed in hun vel zitten en gelukkig zijn.

Uit veel onderzoek is duidelijk geworden dat studiesucces wordt beïnvloed door welzijn, en andersom. Zit je lekker in je vel dan leer je beter, gaat het leren goed dan voel je je beter. Maar het kan ook negatief uitpakken. Als je niet zo lekker in je vel zit, dan zijn je leerprestaties ook minder. Dat zagen we bijvoorbeeld gebeuren tijdens de coronacrisis, bleek uit het 1e voortgangsrapport van het NP Onderwijs. Zie daarvoor de blog over leerachterstanden in het onderwijs. Niet alleen basisschool- en middelbare schoolleerlingen ervoeren problemen. Ook in beroeps- en hoger onderwijs kregen studenten te maken met sociaal-emotionele problemen. Daarom introduceerde NP Onderwijs een steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl.

Scholen en opleidingen besteden gelukkig steeds meer aandacht aan het verhogen van welbevinden. Daardoor zal gedragsproblematiek verminderen terwijl leerprestaties zullen verbeteren.

Heleschoolbenaderingen

Het vergroten van welzijn en studiesucces gaat beter als er wordt gekozen voor een zogenaamde ‘heleschoolbenadering’. Heleschoolbenaderingen gaan uit van het principe dat de hele leeromgeving van de leerling/student wordt betrokken bij het vergroten van welzijn en leerprestaties. Het gaat om het school- of studieklimaat, de onderwijsvisie en de relatie tussen docenten en hun leerlingen/studenten. In het basis- en voortgezet onderwijs is ook de ouderbetrokkenheid van groot belang. Onderzoek laat zien dat heleschoolbenaderingen effectiever zijn dan losse lesprogramma’s waarbij ‘welzijn’ of ‘studiesucces’ op het programma staan.

Nicolet Theunissen

In de komende blogs gaan we dieper in op welzijn en studiesucces. We laten zien hoe je het welzijn van leerlingen en studenten kunt verbeteren, en daarmee ook de leerprestaties. We beschrijven de doelen van het NPOnderwijs Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. En we vertellen hoe je een heleschoolbenadering van welzijn eenvoudig kunt introduceren. Als je je inschrijft voor onze blog-updates, krijg je automatisch bericht wanneer een nieuwe blog geplaatst is. Zo mis je niets!

Inloggen