Abonnementen voor scholen

Met Leerbaas.app bereiden we leerlingen voor op een veranderende wereld

Wilt u een school waarin Burgerschap en Eigenaarschap vanzelfsprekend onderdeel van de leercultuur zijn? Waardoor leerlingen optimaal worden voorbereid op een veranderende wereld? Lees hieronder hoe we dat voor u kunnen regelen.

Waarom Leerbaas.app

Leerbaas biedt leerlingen ervaringen die aanzetten tot nadenken over henzelf als persoon in de wereld. Bovendien helpt het hen deze ervaringen in te zetten op school en daarbuiten.

Scholen (PO/VO) kijken naar ons als ze snel in kaart willen brengen hoe creatief, sociaal en zelfsturend leerlingen nu zijn. Of als ze het mentor/driehoeksgesprek makkelijker en gerichter willen maken. Hierbij gebruiken ze Leerbaas.app voor het meten, bespreken en ontwikkelen van zelfsturing en burgerschap. Het resultaat is zelfsturende leerlingen, die goed samenwerken en lekker in hun vel zitten.

Leerbaas.app biedt een gemeenschappelijke taal voor leerling, docent en ouder  en past bij de door de overheid geformuleerde drie doeldomeinen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Daarmee biedt Leerbaas.app een doorlopende leerlijn voor PO en VO.

Zo gaan we aan de slag

Leerbaas.app is geen quick fix of wondermiddel, we beloven wel echte verandering met de Leerbaas.app aanpak.

Implementatie traject op maat

Leerbaas.app draagt bij aan een schoolklimaat waarin positief gedrag gestimuleerd wordt voor burgerschap en eigenaarschap van leerlingen. Ik zeg nadrukkelijk ‘bijdragen aan schoolklimaat’, want Leerbaas.app kan alleen succesvol zijn als de hele ecologie van het leren wordt betrokken: leerlingen ontwikkelen zich sneller als docenten zich betrokken voelen en optreden als rolmodel. Zodat meten, bespreken en ontwikkelen van positief gedrag niet alleen iets van een app is, maar iets van de hele school.

Daarom beginnen we met een online implementatie quickscan waarmee tot een goed implementatie advies kunnen komen. Bij de quickscan maken we gebruik van de Keep it complex-aanpak, gebaseerd op het ‘Ecology of learning framework’. Dit vergroot het succesvol inzetten van Leerbaas.app.

Vervolgens wordt er in overleg met de school een implementatietraject gepland waarin geleidelijk aan de hele school betrokken wordt. Zo zal Leerbaas.app en het bijpassende gedachtegoed zo goed mogelijk landen bij docenten en leerlingen.
Desgewenst kunnen ook ouders/verzorgers worden betrokken, zij zijn tenslotte belangrijke personen voor de leerling en vormen daarmee een belangrijke spil in de ecologie van het leren. Daarna is Leerbaas.app geïmplementeerd en kan zo gebruikt worden dat het past bij de gewoontes en pedagogische uitgangspunten van uw school.

Inrichten van Leerbaas.app

  • Het inrichten van Leerbaas.app voor uw school begint met een online afspraak met de coördinatoren: de opstartsessie.
  • Dit is ook het moment dat we het school-dashboard inrichten, speciaal voor jullie school.
  • Tijdens de opstartsessie geven we persoonlijk uitleg over hoe leerlingen en mentoren kunnen inloggen en hoe deze simpel aan elkaar kunnen worden gekoppeld via het coördinator-dashboard. Ook checken we de inrichting van het school-dashboard.
  • Vervolgens ontvangen de coördinatoren per mail een opstartpakket: een handleiding, voorbeeld-e-mails voor het uitnodigen van leerlingen en mentoren en de registratiecodes voor leerlingen, mentoren en coördinatoren speciaal voor jullie school.
  • De leerlingen kunnen worden uitgenodigd voor registratie en kunnen meteen beginnen met de eerste vragenlijst.
  • De mentoren idem dito, zijn kunnen een vragenlijst proberen zodat ze weten wat de leerlingen zien.
  • Zodra leerlingen en mentoren zijn geregistreerd bij Leerbaas.app kan een coördinator hen aan elkaar koppelen, vanaf dat moment kan een mentor de vragenlijst resultaten zien van die leerlingen, ook als ze eerder zijn ingevuld.
  • De coördinatoren kunnen altijd een beroep doen op support, via email en telefoon.

Regelmatig overleg

We blijven betrokken bij uw school, ook als de Leerbaas.app aanpak geïmplementeerd is op school.  Elk halfjaar wordt een online overleg aangeboden waarin kan worden besproken hoe het gaat, of er wensen, vragen of uitdagingen zijn.

Online Demo

In een klein uurtje laten we zien hoe Leerbaas.app werkt en bespreken we wat we voor jouw school kunnen betekenen.

Prijsindicatie

Elke situatie is anders dus neem vooral contact met ons op voor een prijsindicatie of passende offerte.

Demo-account

Ervaar Leerbaas.app zoals leerlingen tussen de 10 en 18 jaar dat zouden doen (14 dagen toegang).

Onbeperkt toegang met account tot…

Burgerschap
Budgetpakket
Basispakket
Leerling: onbeperkt toegang tot vragenlijsten en feedback op maat.
Max.40
Mentor: idem als leerling, plus toegang tot het mentor-dashboard.
Coördinator: idem als mentor, plus coördinator-dashboard.
Burgerschap
Budgetpakket
Basispakket
School-dashboard: Instellingen op maat zoals groep/klas indelingen, studies, aantal accounts en codes.
Coördinator-dashboard: voor het koppelen van leerlingen aan mentoren en monitoren van het gebruik van Leerbaas.app.
Mentor-dashboard: toont per leerling hoe deze scoort op de gemeten competenties, wat de competenties betekenen en hoe de competenties zich ontwikkelen over de tijd en ten opzichten van elkaar. Het dashboard geeft houvast bij ontwikkelgesprekken met leerlingen.
Leerling-dashboard: meteen feedback op ingevulde vragenlijsten, voor meer bewustwording van metacognitieve vaardigheden.
Burgerschap
Budgetpakket
Basispakket
Opstartpakket: voorbeeld-emails voor uitnodiging leerlingen en mentoren.
Coördinator ondersteuning: handleidingen, online-uitleg, helpdesk.
Wetenschappelijke achtergrond: Teksten en publicaties over de wetenschappelijke achtergrond van leerbaas.app.
Helpdesk voor gebruikers want wij zijn pas tevreden als alle deelnemers hun weg vinden in Leerbaas.app.

Maatwerk opties

Extra mogelijkheden
bij Budgetpakket
bij Basispakket
Uitnodigen leerlingen / mentoren
Uitnodigen coördinatoren
Accounts aanmaken leerlingen / mentoren
Accounts aanmaken coördinatoren
Koppelen leerlingen aan mentoren
Helpdesk administratieve en technische zaken voor alle deelnemers
Online spreekuren voor docenten voor administratieve/ technische zaken
Extra mogelijkheden
bij Budgetpakket
bij Basispakket
Helpdesk pedagogische zaken voor alle deelnemers
Online spreekuren docenten voor pedagogische zaken
Module voor leerlingen als voorbereiding ontwikkelgesprek
Module voor leerlingen zelfreflectie op resultaten
Extra mogelijkheden
bij Budgetpakket
bij Basispakket
Introductiesessie voor mentoren/leerlingen op locatie
Introductiesessie voor mentoren/leerlingen online
e-Mentor voor ontwikkelgesprekken met leerlingen
‘Haal meer uit je dashboard’ training voor mentoren
’Practise what you preach’ opfrissen competenties voor mentoren
Drukwerk voor vergroten draagvlak (posters, t-shirts, flyers, etc.)
Andere ideeën?

Inloggen