Wat is Leerbaas.app?

Leerbaas.app is een innovatieve webapp, voor het meten en ontwikkelen van metacognitieve competenties en burgerschapsvaardigheden. Te gebruiken op desktop, tablet en mobiel. Via een online didactiek genaamd Interactief Micro Leren (IML) krijgen leerlingen meer zicht op wat zij zelf kunnen doen voor hun eigen toekomst en hun bijdrage aan een betere wereld. Zij starten met wetenschappelijk ontwikkelde vragenlijsten rondom leren en burgerschap. Vervolgens kiezen ze na feedback en gesprek met de mentor aan welke competenties zij willen werken.

Steun bij het omgaan met veranderingen

Onze maatschappij blijft in hoog tempo veranderen. Dit vraagt om mensen die zich makkelijk aan kunnen passen en die hun hele leven lang nieuwe dingen leren en hun bijdrage leveren aan de maatschappij. Op school kan daarvoor de basis worden gelegd door leerlingen te leren na te denken over hun eigen gedrag en eigen leerproces. Dit noemt men ook wel metacognitie, metacognitieve vaardigheden, excecutieve functies, of 21ste-eeuwse vaardigheden. Competenties die daarvoor nodig zijn, zijn zelfsturend leren (ook wel zelfregulerend leren genoemd), samenwerkend leren, motivatie en zelfvertrouwen, creatief vermogen, sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap (zie ook de Wetenschappelijke achtergrond).

Steun voor scholieren en studenten

Door leerlingen inzicht te geven in wat ze nodig hebben om goed te presteren, nemen zij meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces en kunnen ze zelf bepalen wat de beste strategie of aanpak is voor een leertaak. Scholen en huiswerkinstituten nemen het steeds vaker op zich om het fundament te leggen voor deze competenties. Daarmee groeit ook de behoefte aan instrumenten waarmee de ontwikkeling van metacognitieve competenties kan worden gemeten en begeleid. Ook het Nationaal Programma Onderwijs spreekt van deze competenties en noemt ze als onderdeel van de Schoolscan. Speciaal daarvoor is Leerbaas.app ontwikkeld, gericht op jongeren van 10 t/m 18 jaar en geschikt voor gebruik op de basisschool (bovenbouw), voortgezet onderwijs en MBO of door huiswerk- en bijlesinstituten.

Steun voor de mentor

Mentoren of bijles- of studiebegeleiders kunnen hun leerlingen monitoren en begeleiden via een geïntegreerd dashboard. Dit gebruikersvriendelijk en prettig vormgegeven dashboard toont per leerling hoe deze scoort op de gemeten competenties, wat de competenties betekenen en hoe de competenties zich ontwikkelen over de tijd en ten opzichten van elkaar. Het dashboard geeft houvast bij ontwikkelgesprekken met leerlingen.
Wil je er mentor meer halen uit het mentor dashboard en Leerbaas.app, dan hebben we daarvoor de volgende mogelijkheden:

 • Teksten en publicaties over de wetenschappelijke achtergrond van leerbaas.app.
 • Training voor gesprekken met leerlingen aan de hand van het mentor dashboard. Hierbij komen zowel theorie als praktijk aan bod.
 • ’Practise what you preach’ en fris je eigen metacognitieve vaardigheden op via MooierMens.app. Met een lidmaatschap sta je stil bij je eigen positieve gedrag. Leef voor hoe je graag wilt dat je leerlingen zich ontwikkelen. Wordt een beter rolmodel, betere mentor of inspirator. Maak de wereld mooier en maak jezelf een mooier mens!Interesse in een training of andere ondersteuning bij het mentorgesprek?

Meer weten over wat Leerbaas.app voor uw school of huiswerkinstituut kan betekenen? Neem dan contact met ons op:

Contact

Van i-Self naar Leerbaas.app

De door TNO in 2009 ontwikkelde i-Self is bij scholen al jaren een begrip. Scholen gebruikten de tool bij het meten van 21ste-eeuwse vaardigheden als zelfsturend leren en creatief vermogen. Future Life Research, opgericht door een van de makers van i-Self, zorgt voor continuïteit van meten én ontwikkelen in de 21ste-eeuw. Dezelfde degelijke, wetenschappelijke basis vormgegeven in een nieuw jasje.

Van MooierMens.app naar Leerbaas.app

Future Life Research ontwikkelde eerder twee vragenlijsten voor de webapp MooierMens.app. Deze zijn toegevoegd aan Leerbaas.app voor het meten van competenties voor sociaal burgerschap: de vragenlijsten Positief gedrag en Betere wereld. De vragenlijsten uit i-Self maken nu ook deel uit van MooierMens.app. Het platform is dan ook zeer geschikt voor mentoren, huiswerkbegeleiders of docenten die zichzelf willen ontwikkelen tot een beter rolmodel voor hun leerlingen.

MooierMens.app benadrukt vooral gedrag: het is niet wat je BENT maar wat je DOET. Via Interactief MicroLeren (IML) krijgen deelnemers meer zicht op wat zij zelf kunnen doen om een ‘Mooier Mens’ te worden. Zij starten met een zelfevaluatie en kiezen na feedback waar zij aan willen werken: specifiek positief gedrag en/of acties voor Sustainable Development Goals voor een betere wereld. Daarvoor staan vele kleine modules en stappenplannen klaar. De combinatie van gekozen concreet gedrag en variatie in oefeningen biedt meer dan 3600 manieren om onbeperkt aan positief gedrag te werken. De webapp is als het ware een Netflix of Spotify voor positief gedrag.

Zo werkt Leerbaas.app

Leerbaas.app is geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) onder merkdepot-nummer: 1434121.

Betrouwbaar

 • Veilige schoolscan met veel privacy.
 • Gemaakt door gedrags- en onderwijsexperts.
 • Wetenschappelijk gefundeerd.
 • Onafhankelijk onderzoek mogelijk.

Praktisch

 • Flexibel altijd en overal beschikbaar.
 • Op mobiel, tablet of computer.
 • Duidelijke feedback en houvast bij gesprek.
 • Voor praktisch- en theoretische opleiding.

Leuk!

 • Altijd positief: van goed naar beter.
 • Sluit aan bij de schoolpraktijk.
 • Voor meer zelfsturing bij het leren.
 • Voor een positievere, betere wereld.

Inloggen