Leerbaas.app online!

Foto: Leroy Filon (2021). Welkom bij Leerbaas.app. © Future Life Research.
Foto: Leroy Filon (2021). Welkom bij Leerbaas.app. © Future Life Research.

Na maanden hard werken is Leerbaas.app, de nieuwste telg van de Future Life Research-familie, eindelijk online. Leerbaas.app is een innovatieve webapp, waarmee jongeren hun metacognitieve competenties en burgerschapsvaardigheden kunnen meten en ontwikkelen.

Wat is Leerbaas.app?

Leerbaas.app is speciaal ontwikkeld voor jongeren van 10 t/m 18 jaar . De webapp is geschikt voor gebruik op de basisschool (bovenbouw), voortgezet onderwijs, MBO of huiswerkbegeleiders. En kan zowel gebruikt worden op desktop, tablet en mobiel.

Via een online didactiek genaamd Interactief Micro Leren (IML) krijgen leerlingen meer zicht op wat zij zelf kunnen doen voor hun eigen toekomst en hun bijdrage aan een betere wereld. Zij starten met wetenschappelijk ontwikkelde vragenlijsten rondom leren en burgerschap. Vervolgens kiezen ze na feedback en gesprek met de mentor aan welke competenties zij willen werken.

Mentoren, bijles- en studiebegeleiders kunnen hun leerlingen monitoren en begeleiden via een geïntegreerd dashboard. Dit gebruikersvriendelijk en prettig vormgegeven dashboard toont per leerling hoe deze scoort op de gemeten competenties, wat de competenties betekenen en hoe de competenties zich ontwikkelen over de tijd en ten opzichten van elkaar. Het dashboard geeft houvast bij voortgangsgesprekken met leerlingen.

Ontstaan Leerbaas.app

Eind 2020 zocht TNO een technische opvolger voor de i-Self (internettool for Self Evaluation and Learner Feedback), het platform waarbij ik zelf aan de wieg stond in mijn TNO-tijd. Niet onverwacht bleek het door Future Life Research ontwikkelde IML met wat technische aanpassingen geschikt om de vragenlijsten uit de i-Self een plek te geven. i-Self is bij scholen al jaren een begrip. De tool werd gebruikt bij het meten van 21ste-eeuwse vaardigheden als zelfsturend leren en creatief vermogen. Met Leerbaas.app zorgen we voor continuïteit van meten én ontwikkelen in de 21ste-eeuw. Dezelfde degelijke, wetenschappelijke basis vormgegeven in een nieuw jasje.

Leerbaas.app bevat zelfevaluaties voor een leven lang leren, gericht op jongeren (10-18 jaar). Met daarin de door TNO ontwikkelde i-Self vragenlijsten Zelfsturend leren, Creatief vermogen, Richting-Ruimte-Ruggensteun en de door FLR eerder ontwikkelde instrumenten Positief Gedrag en Betere Wereld. Deze laatste zijn zeer geschikt binnen het thema Burgerschap.

Waarom Leerbaas.app?

Onze maatschappij blijft in hoog tempo veranderen. Dit vraagt om mensen die zich makkelijk aan kunnen passen en die hun hele leven lang nieuwe dingen leren en hun bijdrage leveren aan de maatschappij. Op school kan daarvoor de basis worden gelegd door leerlingen te leren na te denken over hun eigen gedrag en eigen leerproces. Dit noemt men ook wel metacognitie, metacognitieve vaardigheden, executieve functies, of 21ste-eeuwse vaardigheden. Competenties die daarvoor nodig zijn, zijn zelfsturend leren (ook wel zelfregulerend leren genoemd) en bijvoorbeeld samenwerkend leren, motivatie en zelfvertrouwen, creatief vermogen, sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap.
Leerbaas.app geeft leerlingen inzicht in wat ze nodig hebben om goed te presteren. Daardoor nemen leerlingen vaak meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces en kunnen zij beter bepalen wat de beste strategie of aanpak is voor een leertaak. Scholen en huiswerkinstituten nemen het steeds vaker op zich om het fundament te leggen voor bovenstaande competenties. Daarmee groeit ook de behoefte aan instrumenten waarmee de ontwikkeling van metacognitieve competenties kan worden gemeten en begeleid.

Meer weten over wat Leerbaas.app voor uw school of huiswerkinstituut kan betekenen? Neem een kijkje op onze website en neem contact met ons op voor een demo of offerte.

Vraag een demo!

Inloggen