Leerachterstand in het onderwijs, Leerbaas.app ondersteunt

Foto: Robert N. Clinton (2016). Gedownload en bewerkt door MooierMens.app 09–12-2021. http://cybershutterbug.com/wordpress/exhausted-student/
Foto: Robert N. Clinton (2016). Uitgeputte leerling..

De krant schrijf er over: scholieren op middelbare scholen hebben door de corona lockdowns een leerachterstand van gemiddeld 27 weken opgelopen. Niet alleen qua de leerstof, ook op het gebied sociaal-emotionele ontwikkeling zijn er problemen ontstaan. Leerbaas.app maakt doelgericht ondersteunen mogelijk.

Landelijke problematiek

Volgens recente artikelen in de Trouw ervaren meerdere middelbare scholen in het land problemen. De resultaten van de toetsweek eind november zijn over het algemeen teleurstellend en niet wat scholen gewend zijn. Maar deze leerachterstand is niet de voornaamste reden tot zorg. Ook op het vlak van sociaal-emotionele ontwikkeling lopen leerlingen achter. Ze zitten niet lekker in hun vel of hebben depressies. Daardoor zijn ze moeilijk handelbaar en onbeleefd. En dat leidt tot opstootjes in en buiten de klas.

Doordat leerlingen niet zichzelf zijn, heeft dat effect op het leervermogen. Ze hebben weinig motivatie om te leren, kunnen niet goed samenwerken en ook concentratie blijkt een probleem. Leerlingen geven zelf ook aan dat zij minder gemotiveerd zijn om hun best te doen voor goede schoolresultaten.

Leerbaas.app ondersteunt

Met de komst van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) krijgen scholen extra financiële middelen om de leerachterstanden door corona te verminderen. Scholen hebben voor de zomer hun keuze moeten maken voor interventies, maar nu is vaak pas duidelijk waar de problemen echt liggen.
Een oplossing begint met vaststellen wat bij elke leerling het belangrijkste probleem is: motivatie, concentratie, samenwerkingsvaardigheden of iets anders? Leerbaas.app kan daar gelukkig bij ondersteunen. Met deze innovatieve webapp meet, bespreek en ontwikkel je metacognitieve vaardigheden zoals gebrek aan motivatie, zelfvertrouwen of samenwerkingsvaardigheden.
Leerbaas.app biedt meerdere wetenschappelijk gefundeerde vragenlijsten. We adviseren er drie voor het aanpakken van de problemen door corona:

  • Zelfsturend leren: de controle hebben over het eigen leerproces met als resultaat een succesvolle leerervaring. Deze in samenwerking met TNO ontwikkelde vragenlijst meet zeven competenties. Drie daarvan zullen de door scholen geconstateerde problemen goed in kaart brengen: ‘Sociaal leren’, ‘Motivatie’ en ‘Zelfvertrouwen’ bij het leren.
  • Richting, Ruimte en Ruggensteun: de school is van invloed op het ontwikkelen en inzetten van zelfsturend leren. Deze eveneens met TNO ontwikkelde vragenlijst maakt duidelijk in waar in de ogen van de leerling behoefte aan is. Heeft het een extra aanmoediging nodig (Ruggensteun) of is het door de lockdown onduidelijk wanneer wat precies gedaan moet worden (Richting)?
  • Positief gedrag: het goede doen, ook als niemand kijkt. Voor leerlingen zelf, voor anderen en voor een betere wereld. Deze vragenlijst houdt een leerling de spiegel voor: hoe ging het eigenlijk in de afgelopen week? Was ik bijvoorbeeld aardig of in evenwicht? Sociaal emotionele ontwikkeling is niet alleen kunnen maar vooral van doen. Zetten leerlingen hun sociaal-emotionele competenties eigenlijk wel in?

Aan het eind van elke vragenlijst krijgt de leerling een resultaat in duidelijke taal. Zodat het resultaat ook voor hen zelf helder en begrijpelijk is. Bovendien kunnen mentoren of studiebegeleiders hun leerlingen monitoren en begeleiden via een geïntegreerd dashboard. Dit gebruikersvriendelijke dashboard geeft houvast bij ontwikkelgesprekken met leerlingen. Met de uitkomsten van de drie hierboven genoemde vragenlijsten wordt doelgericht ondersteunen mogelijk. Zo kunnen docenten hun schaarse tijd gericht gebruiken voor die leerlingen die dat nodig hebben.

Een leven lang profijt

Leerlingen zullen ook na corona profijt hebben van de ontwikkeling van hun metacognitieve- en burgerschapsvaardigheden. Het vormt ze tot burgers die zich makkelijk aan kunnen passen aan een alsmaar veranderende maatschappij. Op die manier zullen zij in staat zijn nieuwe dingen te leren en hun bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Benieuwd naar wat Leerbaas.app voor jouw school kan betekenen? Neem dan contact met ons op.
Contact

Bronnen:
Depressies, leerachterstanden; scholieren zijn ernstig in de problemen geraakt door de lockdowns
Ernstige zorgen na dramatisch verlopen toetsweek. ‘Ze zijn totaal niet bezig met leren’

Inloggen