Eerste voortgangsrapportage NP Onderwijs

Begin dit jaar het werd het Nationaal Programma Onderwijs in het leven geroepen voor het wegwerken van de leerachterstanden door corona. Eind oktober werd de eerste tussenstand opgemaakt. Hier volgt een samenvatting.

Nationaal Programma Onderwijs

In februari 2021 werden de eerste plannen voor het NP Onderwijs kenbaar gemaakt. Er werd 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor het inlopen op de leervertragingen en verbeteren van het onderwijs. Dit geld is bedoeld voor schooljaar 2021-2022 en 2022-2023.

Scholen werd gevraagd een schoolscan uit te voeren waarmee duidelijk werd op welk vlak leervertragingen zijn opgelopen. Vervolgens konden scholen kiezen uit een menukaart met interventies. De eerste voortgangsrapportage maakt duidelijk op welk vlak scholen problemen ervaren en welke interventies zij hebben gekozen.

Overzicht 1e voortgangsrapportage NP Onderwijs voor het PO en VO.
Overzicht 1e voortgangsrapportage NP Onderwijs voor het PO en VO.

Klik hier voor een overzicht van de rapportage voor MBO en HBO.

Leerachterstanden en gekozen interventies

Zorgen om welbevinden, executieve functies en leerachterstand

Scholen in het PO maken zich vooral zorgen over het welbevinden van hun leerlingen, hun executieve functies en de leerachterstand in de kernvakken. Het VO uit vooral zijn zorgen over de executieve functies, zoals motivatie om te leren. Op de tweede plaats komt het welbevinden van de leerlingen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen loopt flink achter.

Gekozen interventies primair onderwijs

In het basisonderwijs wordt vooral ingezet op een effectievere inzet van het onderwijs. Zoals bijvoorbeeld instructie in kleinere groepen. Dit wordt o.a. gedaan door inzet van extra (ondersteunend) personeel. Want door het lerarentekort zijn interventies als onderwijs in kleine groepen en één-op-één begeleiding moeilijk te verwezenlijken. Daarnaast wordt er ook veel gekozen voor interventies die het welbevinden van de leerlingen moet verbeteren.

Gekozen interventies voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs richten scholen zich het meeste op het thema sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van de leerlingen. Daarvoor kiezen ze interventies die gericht zijn op welbevinden en sportieve activiteiten. Daarnaast werd gekozen voor onderwijs in kleinere groepen voor het verbeteren van cognitieve leerprestaties en vaardigheden. Voor de ontwikkeling van executieve functies wordt aandacht besteed aan metacognitie en zelfregulerend leren, zodat leerlingen zelf nadenken over hun leerproces.

Benieuwd naar meer resultaten? Lees de hele 1e voortgangsrapportage NP Onderwijs.

Leerbaas.app als interventie

Scholen die zoeken naar ondersteuning bij de ontwikkeling van executieve functies zoals metacognitie en samenwerkend leren zouden kunnen kiezen voor Leerbaas.app. Ook op het vlak van sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden kan Leerbaas.app ondersteunen. Door het beantwoorden van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten krijgen leerlingen inzicht en feedback over wat ze doen en wat beter kan. Ook mentoren hebben inzicht in de resultaten die ze kunnen gebruiken als basis voor ontwikkelgesprekken.
In onze vorige blog benoemden we al welke vragenlijsten goed kunnen ondersteunen en waarom. Voor de executieve functies zijn dat de vragenlijsten:

  • Zelfsturend leren’: Met zelfsturend leren hebben leerlingen de controle over hun eigen leerproces met als resultaat een succesvolle leerervaring.
  • Creatief vermogen’: Leerlingen maken gebruik van hun ‘Creatief vermogen’ als ze een doel hebben en niet opgeven totdat ze het halen.

Ter aanvulling op deze vragenlijsten kan ‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ gemeten worden. Er zijn twee varianten van deze vragenlijst: een die zich richt op de rol van de school bij het stimuleren van ‘Zelfsturend leren’ en een gericht op het stimuleren van ‘Creatief vermogen’.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling biedt de vragenlijst ‘Positief gedrag’ ondersteuning. Hiermee meten leerlingen wat zij de afgelopen week aan positief gedrag hebben gedaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 6 competenties, ook wel Mensrollen genoemd.

De vragenlijst ‘Positief gedrag’ kan ook gebruikt worden bij het verbeteren van het welbevinden van de leerlingen. De Mensrol ‘Evenwichtig mens’ staat daarbij centraal. Een ‘Evenwichtig mens’ staat er gewoon! Zo’n mens is zelfverzekerd, kent zichzelf en bekijkt de dingen positief.

Wil je meer weten over onze vragenlijsten, lees dan de wetenschappelijke achtergrond van Leerbaas.app. Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor Leerbaas.app als interventie, neem dan contact met ons op voor meer informatie of een demo. Wij helpen je graag!

Contact

Inloggen