Doelgericht ondersteunen

Foto: Leroy Filon (2021). Leraar en student. © Future Life Research.
Foto: Leroy Filon (2021). Leraar en student.

Weet jij welke leerlingen of studenten hulp nodig hebben bij het leren? Zet je schaarse tijd als docent of studiebegeleider gericht in en gebruik Leerbaas.app als diagnose instrument. Zo kun je doelgericht ondersteunen. Bekijk snel wie zelfsturend aan de slag kan en wie nog niet.

Doelgericht ondersteunen

Corona heeft het afgelopen anderhalf jaar een groot effect gehad op de leerprestaties. Scholen hebben zo goed mogelijk met digitale middelen het lesgeven doorgezet, maar ideaal was het niet. Meer dan ooit deed het onderwijs een beroep op zelfsturing, zelfregulatie, motivatie en zelfvertrouwen van de lerende. Docenten hebben allemaal wel iemand in de klas die overduidelijk heel goed of heel slecht is in deze metacognitieve vaardigheden. Bij deze kinderen en jongeren is ondersteuning op maat mogelijk. Maar hoe zit het met de grote middengroep? Belandt de ondersteuning wel bij de kinderen die dat het hardst nodig hebben?
Leerbaas.app is zeer geschikt als diagnose instrument, juist in deze periode. Afhankelijk van de uitslagen van bijvoorbeeld de vragenlijst Zelfsturend leren, weet de docent of een leerling meer of minder begeleiding nodig heeft. Begeleiding kan daarna gerichter en daarmee efficiënter worden ingezet. Niet voor niets adviseert het Nationaal Onderwijs Programma een schoolscan voordat begonnen wordt met interventies. Met Leerbaas.app kunnen docenten doelgericht ondersteunen. Zo kan er gerichter en efficiënter gewerkt worden aan het repareren van leerschade door corona.

Steun voor de mentor

Mentoren of studiebegeleiders kunnen hun leerlingen monitoren en begeleiden via een geïntegreerd dashboard. Dit gebruikersvriendelijk en prettig vormgegeven dashboard toont per leerling hoe deze scoort op de gemeten competenties, wat de competenties betekenen en hoe de competenties zich ontwikkelen over de tijd en ten opzichten van elkaar. Het dashboard geeft houvast bij ontwikkelgesprekken met leerlingen. Zo kan de mentor snel zien waar de uitdagingen bij een leerling liggen. Is bijvoorbeeld het ‘Zelf plannen’ (leerstrategie) een probleem, of juist ‘Willen leren’ (motivatie) of ‘Kunnen leren’ (zelfvertrouwen). Dit maakt het kiezen van een interventie eenvoudiger, zeker in deze drukke tijd waarin scholen alles op alles zetten om nog te redden wat er te redden is.

Snelle implementatie

Implementatie van Leerbaas.app op school kost weinig tijd en moeite. Er is een handig opstart pakket met voorbeeld e-mails voor het uitnodigen van leerlingen/studenten, mentoren en coördinatoren.
Een docent, die namens de school als coördinator optreedt, wordt persoonlijk ondersteund door een vast contactpersoon uit het team van Leerbaas.app. De handleidingen, online-uitleg op afspraak en snel reagerende helpdesk zorgen ervoor dat het opstarten een peulenschil is.
Er zijn voorbeeld e-mails voor het uitnodigen van leerlingen en mentoren waardoor ze eenvoudig kunnen inloggen. Leerlingen of studenten kunnen binnen 2 minuten online zijn en 12 minuten later een vragenlijst hebben ingevuld. Leerbaas.app geeft leerlingen inzicht in wat ze nodig hebben om goed te presteren. Daardoor nemen leerlingen vaak meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces en kunnen zij beter bepalen wat de beste strategie of aanpak is voor een leertaak.

Extra verdieping

Wil je als mentor meer halen uit het mentor dashboard en Leerbaas.app? Dan hebben we daarvoor de volgende mogelijkheden:

  • Teksten en publicaties over de wetenschappelijke achtergrond van Leerbaas.app.
  • Training voor gesprekken met leerlingen aan de hand van het mentor dashboard. Hierbij komen zowel theorie als praktijk aan bod.
  • ‘Practise what you preach’ en fris je eigen metacognitieve vaardigheden op via MooierMens.app. Met een lidmaatschap sta je stil bij je eigen positieve gedrag. Leef voor hoe je graag wilt dat je leerlingen zich ontwikkelen. Wordt een beter rolmodel, betere mentor of inspirator. Maak de wereld mooier en maak jezelf een mooier mens!


Interesse in een training of andere ondersteuning bij het mentorgesprek? Of meer weten over wat Leerbaas.app voor uw school of huiswerkinstituut kan betekenen? Neem een kijkje op onze website en neem contact met ons op voor een demo of offerte.

Vraag een demo!

Inloggen