Kom in actie voor de wereld!

Een wereldwijde verdubbeling van positief gedrag, bereikt in 2030. Dat is de missie van Future Life Research, de maker van Leerbaas.app. Een missie geïnspireerd door de Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Wat zijn de Sustainable Development Goals

17 Sustainable Development Goals voor een betere wereld. www.sdgnederland.nlDe 17 Sustainable Development Goals (SDG’s), in het Nederlands de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn 17 doelen die de Verenigde Naties (VN) hebben opgesteld om een betere wereld te creëren. Wat zijn de SDG’s? Hiernaast vind je een overzicht van de 17 SDG’s.
Ze gaan over wereldwijde uitdagingen zoals vrede en veiligheid, gelijkheid, onderwijs, economische ontwikkeling en klimaatveranderingen. Ze hebben als doel armoede en hongersnood helemaal uit te roeien. Daar kan iedereen aan bijdragen. De SDG’s zijn er namelijk voor iedereen. Jong of oud, rijk of arm. Iedereen zou mee moeten bouwen aan een betere toekomst.

Sustainable Development Goals en Leerbaas.app

De SDG’s zijn een oproep aan iedereen om van de wereld een betere plek te maken. Toch is dat niet zo eenvoudig als het lijkt. De SDG’s zijn erg breed geformuleerd, daardoor is het onduidelijk wat je nu precies zelf kunt doen. Future Life Research B.V., het moederbedrijf van Leerbaas.app, heeft daarom wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de samenhang tussen de SDG’s en positief gedrag. Positief gedrag heb je namelijk nodig om in actie te komen voor de SDG’s. Het onderzoek bestond uit vragenlijsten over positief gedrag en heel veel acties voor de SDG’s. Dit heeft geresulteerd in acht SDG-actiethema’s en de vragenlijst Betere wereld.

Leerlingen en studenten kunnen de vragenlijst Betere wereld invullen en zo inzicht krijgen in hun bijdragen aan een betere wereld. De 55 stellingen zijn verdeeld over de acht SDG-actiethema’s.

De SDG-actiethema’s

Hieronder staan onze acht SDG-actiethema’s op een rijtje.

Verdedig mens en planeet

Laat je stem horen voor een betere wereld!
Je komt in actie voor gelijke behandeling, gaat geweld tegen en komt op voor wat juist is.
Met deze acties werk je vooral aan SDG 5 Gendergelijkheid en SDG 10 Ongelijkheid verminderen. Verder draag je bij aan SDG 8, SDG9, SDG12 en SDG16.
SDG-actiethema 1-Verdedig mens & planeet (2020), Leerbaas.app © Future Life Research BV, gelicenseerd onder CC-BY-NC-ND 4.0 (zie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Leef als een hippie

Een betere wereld begint bij jezelf!
Je maakt bewuste keuzes die zorgen voor een gezond en duurzaam leven. Goed voor lichaam èn geest.
Met deze acties werk je vooral aan SDG 3 Goede gezondheid en welzijn en draag je bij aan SDG 2, SDG 8, SDG 12, SDG 13, SDG 14 en SDG 15.
SDG-actiethema 2-Leef als een hippie (2020), Leerbaas.app © Future Life Research BV, gelicenseerd onder CC-BY-NC-ND 4.0 (zie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Verbeter de wereld

Het begint met bewustwording!
Je houdt je ogen open voor wat er speelt in de wereld en denkt na over wat er beter kan. Met deze acties werk je vooral aan SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken en SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur. Bovendien draag je bij aan SDG 12, SDG 13 en SDG 16.SDG-actiethema 3-Verbeter de wereld (2020), Leerbaas.app © Future Life Research BV, gelicenseerd onder CC-BY-NC-ND 4.0 (zie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Bescherm de natuur

Natuurlijk bescherm jij de natuur!
Met jouw acties zorg je ervoor dat bossen blijven bestaan, dieren veilig zijn, en onze zeeën vrij zijn van afval.
Zo werk je vooral mee aan SDG 14 Leven in het water en SDG 15 Leven op het land. Daarnaast draag je bij aan SDG 11.
SDG-actiethema 4-Bescherm de natuur (2020), Leerbaas.app © Future Life Research BV, gelicenseerd onder CC-BY-NC-ND 4.0 (zie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Gebruik duurzame energie

Het draait om de juiste energie!
Om wind- en zonne-energie bijvoorbeeld. Je kiest voor groenere energiebronnen, je bespaart waar je kunt en gaat vervuiling tegen.
Met deze acties werk je mee aan SDG 7 Betaalbare en duurzame energie en SDG 6 Schoon water en sanitair.
SDG-actiethema 5-Gebruik duurzame energie (2020), Leerbaas.app © Future Life Research BV, gelicenseerd onder CC-BY-NC-ND 4.0 (zie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Kies voor eerlijk delen

Eerlijk zullen we alles delen!
Je kiest bewust aan wie of welk bedrijf jij je geld uitgeeft. Keuzes die een ander niet schaden. Zo draag je bij aan een beter leven voor iedereen.
Met deze acties werk je vooral aan SDG 1 Geen Armoede en SDG 2 Geen Honger. Bovendien draag je bij aan SDG 10.
SDG-actiethema 6-Kies voor eerlijk delen (2020), Leerbaas.app © Future Life Research BV, gelicenseerd onder CC-BY-NC-ND 4.0 (zie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Zorg voor mensen

Samen is beter dan alleen!
Je hebt aandacht voor de mensen in je omgeving. Door jou voelen ze zich gezien. Met deze acties werk je mee aan SDG 5 Gendergelijkheid, SDG 10 Ongelijkheid verminderen, SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen, en SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.
SDG-actiethema 7-Zorg voor mensen (2020), MooierMens.app © Future Life Research BV, gelicenseerd onder CC-BY-NC-ND 4.0 (zie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Steun onderwijs

Goed onderwijs veranderd de toekomst!
Je steunt scholen wereldwijd. Zo zorg je voor een leven lang leren voor iedereen.
Met deze acties werk je mee aan SDG 4 Kwaliteitsonderwijs.
SDG-actiethema 8-Steun onderwijs (2020), Leerbaas.app © Future Life Research BV, gelicenseerd onder CC-BY-NC-ND 4.0 (zie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Sustainable Development Goals in de klas

De jeugd van nu is de toekomst van morgen. Het is daarom belangrijk dat zij op jonge leeftijd al leren dat zij kunnen bijdragen aan een betere wereld. De SDG’s kunnen geïntegreerd worden in het burgerschapsonderwijs. Op die manier kunnen jonge burgers kennis maken met verschillende belangen, waarden en overtuigingen. Ze leren om vanuit spanningen en tegenstellingen tot vreedzame besluiten en oplossingen te komen. Burgerschapsvorming helpt kinderen zich tot burgers te ontwikkelen, die zelfsturend en zelfverantwoordelijk lid zijn van de samenleving. Als zij zich de SDG’s nu al eigen maken, dan zal de wereld daar veel baat bij hebben.

Met onze vragenlijst Betere wereld worden leerlingen en studenten zich beter bewust van positieve gedrag voor een betere wereld. Een goed uitgangspunt voor een klassengesprek.

Inloggen